لغت نامه دوطرفه

 
 
 
 
 
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
کسرا نصیری کلاهی
روز تولد : 11 تیر

پرهام قاسمی
روز تولد : 11 تیر

ایلیا موسی نفری
روز تولد : 13 تیر

ماهان صناعی
روز تولد : 13 تیر

یاسین گلزارجم
روز تولد : 16 تیر

طاها رستگارفرد
روز تولد : 15 تیر