نکات قابل ذکر
1- جهت شرکت در چیگ آنلاین ترجیحاً از کامپیوتر و یا لپ‌تاپ استفاده نمائید.
2- در ساعات آغازین بازه‌ی زمانی مربوط به خودتان در چیگ شرکت کنید.
3- چنانچه در ورود به سامانه هنوز با مشکل مواجهید مراتب را سریعاً با دفتر دبستان هماهنگ فرمائید.
4-چیگ آنلاین جهت سنجش آموخته‌های شماست لذا کمک گرفتن از دیگران مانع رسیدن ما به هدفمان خواهد بود.
5- قبل از شرکت در چیگ آنلاین لوازم مورد نیاز خود از قیبل مداد و یک برگه‌ی سفید جهت انجام محاسبات را آماده کنید.
6- پس از پاسخ گویی به سوالات حتماً از فشردن کلید ثبت اطمینان حاصل کنید.
7- از اینترنت با سرعت مناسب استفاده کنید تا خللی در چیگ آنلاین ایجاد نکند.
* از همکاری خانواده محترم نهایت سپاس و تشکر را داریم.
موفق باشید.
:)
   
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین تابستانی پایه اول

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 10 مرداد ماه. ساعت: 10 الی 23
 

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اردیبهشت (پایه ششم )

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه26 اردیبهشت ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اردیبهشت (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه26 اردیبهشت ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اردیبهشت (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه26 اردیبهشت ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اردیبهشت (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه26 اردیبهشت ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اردیبهشت (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه26 اردیبهشت ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اردیبهشت (پایه اول)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه26 اردیبهشت ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

سوالات آزمون آنلاین

دانش آموز محترم، جهت ملاحظه سوالات با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.
 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان2 (پایه اول)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز2 (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان2 (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز2 (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان2 (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز2 (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 15فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان2 (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز2 (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان2 (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز2 (پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان2 (پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 15 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اسفند (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 اسفندماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان (پیش دبستان)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان1 (پایه اول)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز1 (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان1 (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز1 (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان1 (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز1 (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان1 (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز1 (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان1 (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین نوروز1 (پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین زبان 1 (پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 8 فروردین ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اسفند (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 اسفندماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اسفند (پایه اول)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 23 اسفندماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین پایه دوم

جیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین پایه سوم

جیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین پایه چهارم

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین پایه پنجم

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین پایه ششم

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین اولیا ( پایه پیش دبستان تا ششم )

جیگ آنلاین اولیا نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
زمان چیگ آنلاین جهت شرکت  40 دقیقه می باشد .

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه ششم)

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی  , ساعت : 10 تا 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه دی (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه چهارم )

چیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه سوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه دوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین بهمن ماه (پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین بهمن ماه (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین بهمن ماه (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه بهمن (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه بهمن (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه بهمن ( پایه اول)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اسفند (پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 23 اسفندماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اسفند (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 23 اسفندماه. ساعت: 10 الی 23

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

چیگ آنلاین ماه اسفند (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 23 اسفندماه. ساعت: 10 الی 23