نقشه
 
 
     
 
     
تماس با ما
 
 آدرس: خیابان سهروردی شمالی ، خیابان خرمشهر( آپادانا)،روبروی پمپ بنزین،  نبش کوچه فرهاد،  پیش دبستان و دبستان البرز پایدار
 
 
 
شماره تماس: 88753256       88527454       88504209       88521476
 
 
 
ایمیل:           manalipour7@gmail.com          Alborz.department@gmail.com