لغت نامه دوطرفه

 
 
 
 
 
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
کوروش خادم پور
روز تولد : 4 خرداد

امیرعلی گردی
روز تولد : 7 خرداد

آریا ابرقوئی
روز تولد : 8 خرداد